Bitcoin
$ 19,138
Bitcoin
149,283

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Hızlı Kredi Alma (“HKA”) tarafından hazırlanmıştır.

HKA; sahibi olduğu hizlikredialma.com alan adlı internet sitelerimizi ziyaret eden, başvuru formu dolduran veya bizi telefonla arayan ziyaretçi, üye ve müşteriler ile HKA hizmet alan veya HKA ile fiziki olarak ziyaret eden gerçek kişi ve tüzel kişi yetkililerinin paylaşmış olduğu kimlik bilgisi (ad-soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, imza, cinsiyet), iletişim bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası, şifre, adres, IP adresi), finansal bilgi (çalışma durumu, taşınmaz ve taşıt bilgileri, maaş müşterisi olunan banka, peşinat miktarı, aylık maaş, belgelenebilir diğer gelirler, kredi ödemeleri, kredi kart limiti, kredi kartı dönem borcu, kredi kartına sahip olunan zaman dilimi, farklı kredi kartı sahipliği, kredi kartı kullanma türü (ticari, bireysel), kredi kartının ne tür ihtiyaçlar için kullanılacağı bilgisi, kredi kartının kullanıldığı sektör bilgisi) ses ve görüntü kaydına (kamera ve telefon kayıtları) ait kişisel verilerini;

  1. a) Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  2. b) Müşteri memnuniyeti ölçümleme, müşteri şikayetlerinin takibi, giderilmesi ve süreç iyileştirme,
  3. c) Hizmet ifası ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  4. d) İdari işler yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  5. d) Şirketin fiziksel güvenliğinin sağlanması,
  6. e) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin açık rızası”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre hizlikredialma.com

e-posta: info@hizlikredialma.com

Web Sitesi iletişim : https://hizlikredialma.com/iletisim